Pug Plus Potato Pugtato Poster

Pug Plus Potato Pugtato Poster

As Shown: $8.08

Do you like pug dogs? How about eating potatoes? How about this adorable and funny pugtato!?

mishmoshemoji | pug | dog | pug mom | pugtato | potato | foodie | humor | puns | jokes |

Other Products You Might Like

Pug Plus Potato Pugtato Poster